Strømmåler og HAN-port

Alle strømkunder i Norge har nå fått montert smarte strømmålere. En smart strømmåler er en digital måler som registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm.

Strømmåleren har en utgang kalt HAN-porten (Home Area Network). Dette er en utgang for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Hvis du ønsker kan du gjennom HAN-porten koble måleren opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder og elbil-lading. Dette gjennom å koordinere data om strømforbruket og strømpriser for å redusere forbruket i perioder med dyr strøm. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. Aktuelle leverandører av utstyr kan sees på hjemmesiden til Norsk elektroteknisk komite.

Åpning av HAN-porten

For å få åpnet HAN-porten ber vi deg fylle ut en samtykkeerklæring, som du finner her på siden.

Mer om strømmåleren din

Les mer om din smarte strømmåler i denne brosjyren.

Se brukerveiledning her.

Manuell avlesing av strømmåleren

Kunder som ikke har fungerende fjernavlest måler må registrere måleravlesning via telefon, e-post, internett eller SMS. De fleste berørte kunder leverer allerede avlesningen elektronisk fordi dette er raskt og enkelt, og sparer miljøet.

For fast bopel (ikke hytte/fritidsbolig) med årlig strømforbruk høyere enn 8.000 kWh skal det foretas avlesning hver måned og ved årsskifte.

For hytte/fritidsbolig og fast bopel med forbruk lavere enn 8.000 kWh er kravet en årlig avlesning i kalenderåret (altså ikke nødvendigvis ved årsskiftet). Send gjerne inn måleravlesning når du er på hytta/fritidsboligen, uavhengig av hvilken dato det er.

Du kan levere måleravlesing på en av følgende måter:

Internett / Min side
Min side kan du registrere avlesning og samtidig få bedre kontroll over ditt strømforbruk. Her får du også en god oversikt over ditt kundeforhold og kan gjøre en rekke tilpasninger når det måtte passe deg. For å logge inn på Min side trenger du ditt kundenummer og målernummer (dette finner du på en faktura fra oss).

SMS-tjeneste
Ønsker du å levere din avlesning via SMS må du registrere det mobilnummeret du ønsker å bruke. Registrer nummeret ved å sende: KYST START <kundenummer> <målepunkt-ID> til 26166 (f.eks: KYST START 12345 012345). Du vil da motta en SMS fra 26166 som bekrefter at du nå kan registrere avlesning fra denne telefonen.

Før neste avlesning vil du få en påminnelse om måleravlesning på SMS. For å registrere avlesning sender du en SMS til 26166 med følgende innhold: KYST <målepunkt-ID> <målerstand>. 

Tjenesten kan avsluttes hvis du ikke ønsker å levere måleravlesning via SMS lengre, ved å sende følgende melding til tlf 26166: KYST STOPP <kundenummer> <målepunkt-ID>.

Telefon og e-post
Ønsker du å levere din avlesning per telefon kan du ringe Kystnett på tlf. 75 77 10 40 (kl 0800–1500). Avlesningen kan også sendes via e-post til kundeservice@kystnett.no. Oppgi målepunkt-ID og målerstand (målepunkt-ID finner du på en faktura fra oss).