Vår samfunnsrolle

Kystnett forvalter store samfunnsverdier i Nord-Salten, i form av infrastruktur som er avgjørende for å sikre levedyktige lokalsamfunn med fornøyde innbyggere, lønnsomt næringsliv og velfungerende offentlige virksomheter.

Kystnett har en sterk lokal forankring i Nord-Salten, med lokal kompetanse, lokale kunder og eiere, og lokalt hovedkontor. Vi er stolte av å spille en viktig samfunnsrolle i regionen. Vårt mål er at våre ansatte og eiere skal være stolte av selskapet. Dette er en ambisiøs målsetting som kun kan nås ved at vi viser engasjement og samfunnsansvar i hele virksomheten.

Konsernets Policy for samfunnsansvar og etikk.