Hjemreisetid?

Derfor skal du ikke skru av hovedsikringen når du forlater hytta.

Noen hytteeiere kobler fra strømmen når de reiser fra hytta, enten det er for noen uker eller måneder. Om du kobler ut strømmen anbefaler vi å bruke de individuelle kurssikringene, og ikke hovedsikringen. Slik vil strømmåleren fremdeles sende inn riktig data, som sikrer at du betaler for faktisk (og ikke beregnet) forbruk. I tillegg sikrer du at vi fortsatt kan varsle deg om feil i anlegget eller lynnedslag. AMS-måleren kan dessuten avdekke skumle jordfeil eller stor variasjon i spenningskurven, og kan slik avverge branner – før de skjer.

Dersom hovedsikringen blir skrudd av og vi ikke har kontakt med måleren, vil du bli fakturert for et beregnet forbruk. Stipuleringene blir gjerne for høye, fordi det stipuleres basert på forbruket bare den tiden måleren er koblet inn. 

Vær oppmerksom på at det kan bli kostbart dersom rør og elektriske husholdningsapparater fryser på grunn av at sikringene er koblet ut.