Strømstøtteordningen

For desember ligger det an til at gjennomsnittlig kraftpris blir over 70 øre/kWh, og da utløses strømstøtte også i Nord-Norge.

Hittil i år har vi hatt betydelig lavere kraftpriser i Nord-Norge enn i sør. Men i desember ligger det an til at gjennomsnittlig kraftpris vil overstige 70 øre/kWh. Hvis det skjer, vil strømstøtteordningen tre i kraft for Kystnett sine kunder.

Strømstøtten dekker i desember 90 % av gjennomsnittlig kraftpris over 70 øre. For eksempel vil en gjennomsnittlig kraftpris på 120 øre/kWh i desember gi en strømstøtte på 45 øre/kWh.

Du trenger ikke søke om strømstøtte. Støtten blir automatisk beregnet, og trekkes fra på nettleiefakturaen din. Strømstøtten gjelder for forbruk inntil 5 000 kWh per måned per målepunkt.

Det er NVE som beregner og kunngjør den månedlige gjennomsnittsprisen for alle prisområdene i Norge. Ordningen administreres av nettselskapene. Støtteordningen gjelder for deg som er husholdningskunde og for borettslag, og gjelder uansett hvilken strømleverandør og strømavtale du har. 

Fritidsboliger og næring er ikke omfattet av strømstøtteordningen.  

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til støtte. Med dette menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

På NVE sin hjemmeside finner du flere spørsmål og svar om strømstøtteordningen. 

Strømstøtteordningen
En koselig stol i et rom med panelovn på veggen.