Varsel om anleggsarbeid

Kystnett AS er i gang med å skifte tråd på høyspentlinje fra Falkelv transformatorstasjon til Vassmo transformatorstasjon.

Det vil foregå transport av materiell og personell med terrengkjøretøy og helikopter i området. Arbeidet er beregnet ferdig i løpet av oktober. I forbindelse med demontering kan det ligge gamle linjer på bakken. Disse er ikke strømførende og således ikke farlige. Vi forsøker redusere innvirkning for ferdsel i terrenget, men ber alle være ekstra oppmerksomme når de er i området.

 Ta kontakt med oss på tlf. 41664538 ved spørsmål.