Nettleie fra 01.01.2022

Kystnett AS justerer nettleien fra 01.01.2022. Kystnett innfører foreløpig ikke ny nettleiemodell hvor fastledd avhenger av effekt, dette i tråd med anmodningene fra nåværende Stortingsflertall.

16.12.202123:01 Tone Jespersen

Kystnett AS justerer nettleietariffene fra 01.01.2022. Stortinget har også vedtatt nye satser for elavgift fra 01.01.2022. I perioden januar-mars er satsen 8,91 øre/kWh, og i perioden april-desember er satsen 15,41 øre/kWh. Elavgiften kreves inn som en del av nettleien, i tillegg til lovpålagt innbetaling til Energifondet på 1 øre/kWh.

Privatkunder vil fremdeles betale et fastledd avhengig av sikringsstørrelse og et energiledd.

De nye tariffene innebærer en generell prisøkning for alle kunder. Årsaken til prisøkningen er

  • Investeringer i kraftnettet
  • Økt inntektsramme fra NVE/RME
  • Lavere inntekter fra nettleie i 2021 enn forventet

Her finner du gjeldende nettleie fra 01.01.2022.