Klaus Hvassing ny konsernsjef

Klaus Hvassing er ansatt som administrerende direktør i Nord-Salten Kraft konsernet. Han tiltrer stillingen 15. oktober 2021.

Klaus Hvassing (født i 1959) er utdannet bygningsingeniør med påbyggingsstudier innenfor økonomi og administrasjon fra Trondheim Ingeniørhøgskole og siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø.

Hvassing har bred erfaring som toppleder både regionalt og internasjonalt. Han har blant annet vært adm dir i Nordkraft AS 2009-2012 og fabrikksjef for Norcem AS i Kjøpsvik 1995-2001 og 2016-2019. Han har hatt flere øvrige roller i Norcem, herunder adm dir og område ansvarlig for Øst-Afrika 2004-2009, Direktør for teknisk support og anskaffelser i 2001-2004 og økonomisjef i Norcem Kjøpsvik. I 2012-2016 var han prosjektdirektør i Agua Imara i Mocambique, et selskap etablert av Statkraft Norfund Power Invest for å utvikle, investere i og drifte kraftproduserende enheter med hovedfokus på vannkraft.

Hvassing har vært styremedlem i Nord-Salten Kraft siden våren 2016, først som vararepresentant og fra 2019 som fast styremedlem. Han har en sterk forankring i Nord-Salten Krafts markedsområde etter mange år ved Norcem Kjøpsvik.