Nettleie

Våre tariffer justeres fra 01.01.2022. Stortinget har også vedtatt nye satser for elavgift fra 01.01.2022. I perioden januar-mars er satsen 8,91 øre/kWh, og i perioden april-desember er satsen 15,41 øre/kWh. Elavgiften kreves inn som en del av nettleien, i tillegg til lovpålagt innbetaling til Energifondet på 1 øre/kWh.

25.10.201613:29 Therese Hilling Wist

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fastledd og et beløp som avhenger av hvor mye strøm kunden bruker, kalt energiledd. Nettleien går til å bygge ut, drifte og vedlikeholde kraftnett på en trygg, effektiv og sikker måte. 

Det er myndighetene, gjennom Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), som avgjør hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Hvert nettselskap er et spleiselag hvor kundene i nettselskapets område dekker kostnadene til å drifte og bygge ut kraftnettet. Nettleien i Norge varierer mellom de ulike selskapene, og avhenger i stor grad av hvor krevende de geografiske og klimatiske forholdene er, og hvor mange kunder det er å fordele regningen på. I praksis betyr det at nettleien er lavest i tettbebygde strøk og høyest i områder med få innbyggere å dele regningen på og spredt bebyggelse som gjør det kostbart å bygge nett.

I Norge har hvert nettselskap monopol på å bygge, eie og drifte nett i sitt definerte område. Alle som er tilknyttet Kystnett må betale nettleie, uavhengig av hvilken strømleverandør man har.