Nettkunde

Kystnett eier og driver ledningsnettet i sitt konsesjonsområde.

Vedlikehold og utbedring finansieres ved at netteier krever kundene for leie av ledningsnettet. Norges Vassdrags og Energiverk (NVE) fastsetter inntektsrammen til netteierne, som igjen gir prisen som netteier tar for overføring av kraft frem til målepunktet ditt.

Nettleien fastsettes av netteier, og annonseres til kundene på våre websider, ved avisannonser og på baksiden av utsendte fakturaer.

Kystnett sender ut månedlig faktura. Nettkundene avregnes etter NVE’s retningslinjer. Måleravlesning hentes inn ved automatisk innsamling, og kun unntaksvis ved manuell måleravlesing.

Velg en kraftleverandør

Den elektriske kraften kan du kjøpe hos hvilken som helst kraftleverandør. Her kan du se en liste over kraftleverandører i nettselskapets nettområde.

Nettside med informasjon om kraftpriser: https://www.strompris.no/

Kunder uten avtale med en kraftleverandør får kraften levert fra Kystnett i henhold til leveringsplikt. Prisen på leveringspliktig kraft er noe høyere enn det en ordinær kraftleverandør vil kunne tilby. 

  • De første seks ukene får du kraft som er priset lik områdeprisen på Nord Pool Spot (Tromsø) + 5 øre/kWh ekskl. mva.
  • Etter 6 uker er pris på leveringspliktig leveranse lik områdeprisen på Nord Pool Spot (Tromsø) +10 øre/kWh ekskl. mva. og ekskl pålagt elsertifikat.

Kunder som får kraften levert i henhold til leveringsplikt blir månedlig avregnet.

NVE har laget et standardskriv til alle kunder som er på leveringsplikt, dette finner du her.