Regionalnett tariffer

Alle tariffer er gjeldende fra 01.09.2022.

Tariffer er oppgitte eks.  mva. Elavgift er pålydende 8,91 øre/kWh i perioden januar-mars, og 15,41 øre/kWh i perioden april-desember. Den reduserte elavgiften er på 0,546 øre/kWh. Enova-avgift er 800 kr/år.

Avregning av uttakskunder                                     

For uttakskunder i regionalnettet avregnes et fastledd, effektledd og energiledd. Effektledd beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig effektuttak i topplasttimen de siste 5 årene. Årene 2017-2021 inngår i grunnlaget for tariff i 2022. Energiledd baseres på beregnede, punktvise marginaltap.                    

Avregning av innmatingskunder             

For innmatingskunder i regionalnettet avregnes et fastledd, effektledd og energiledd. Fastledd beregnes etter statnetts innmatingstariff for 2022, på 1,43 øre/kWh, hvorav 0,15 øre/kWh er relatert systemdriftskostnader. Som avregningsgrunnlag brukes gjennomsnittlig årsproduksjon siste 10 år. For 2022 brukes tall for 2011-2020. For nye produksjonsanlegg brukes forventet årsproduksjon fra anleggets konsesjon i oppstartsåret og de to påfølgende kalenderår.      

Priser fra 01.09.2022  

Fastledd Effektledd Energiledd
Kr/kW/år Øre/kWh
Uttak 250.000 kr/år 789,58 Kraftflyt* marginaltapssats* områdepris
Innmating 1,43 øre/kWh