Regionalnettariffer

Effektleddet for alle uttakskunder i regionalnettet er redusert med 10 % fra 01.01.2023. Nedenfor følger alle tariffer gjeldende fra 01.01.2023.

Tariffer er oppgitte eks. mva. Elavgift er pålydende 9,16 øre/kWh i perioden januar-mars, og 15,84 øre/kWh i perioden april-desember. Den reduserte elavgiften er på 0,546 øre/kWh. Enova-avgift er 800 kr/år.

Avregning av uttakskunder                                     

For uttakskunder i regionalnettet avregnes et fastledd, effektledd og energiledd. Effektledd beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig effektuttak i topplasttimen de siste 5 årene. Årene 2018-2022 inngår i grunnlaget for tariff i 2023. Energiledd baseres på beregnede, punktvise marginaltap.                    

Avregning av innmatingskunder             

For innmatingskunder i regionalnettet avregnes et fastledd, effektledd og energiledd. Fastledd beregnes etter statnetts innmatingstariff for 2023, på 1,36 øre/kWh, hvorav 0,15 øre/kWh er relatert systemdriftskostnader. Som avregningsgrunnlag brukes gjennomsnittlig årsproduksjon siste 10 år. For 2023 brukes tall for 2012-2021. For nye produksjonsanlegg brukes forventet årsproduksjon fra anleggets konsesjon i oppstartsåret og de to påfølgende kalenderår.      

Priser fra 01.01.2023  

Fastledd Effektledd Energiledd
Kr/kW/år Øre/kWh
Uttak 250.000 kr/år 711 Kraftflyt* marginaltapssats* områdepris
Innmating 1,36 øre/kWh