Drift- og feilmelding

Feilmeldinger i nettet meldes primært inn på telefon 75 77 16 07, men kan også sendes inn som epost til vakt@kystnett.no

Her finner du vår beredskapsfolder "Hva gjør du ved langvarig strømbrudd".

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har også nyttig informasjon, som du finner lenke til her.