Nettleie næringskunder

22.06.201708:20 Glenn Johansen

Med næringskunder menes alle kunder med organisasjonsnr., inkl bedrifter, organisasjoner, institusjoner, lag, foreninger, sykehjem, osv.                    

Alle tariffer er gjeldende fra 01.01.2022. Tariffer er oppgitte inkl. offentlige avgifter, men eks. mva. Elavgift er pålydende 8,91 øre/kWh i perioden januar-mars, og 15,41 øre/kWh i perioden april-desember. Den reduserte elavgiften er på 0,546 øre/kWh. Enova-avgift er 800 kr/år.

Avregning

Næringskunder med sikringsstørrelse lik eller under 125A avregnes med fastledd og energiledd. Næringskunder i lavspentnettet med sikringsstørrelse fra 126A og oppover avregnes også med et effektledd. Næringskunder i høyspentnettet avregnes etter HT3H-tariffen.                                                                        

Alle kunder avregnes månedlig basert på timesmålinger fra AMS-målere. Ved manglende målerverdier avregnes anlegget basert på innsendte målerverdier eller Elhub-stipulert forbruk.

Tariff Overbel.vern 230V Overbel.vern 400V Overbel.vern 1000V Fastbeløp Effektled Energiledd jan-mar Energiledd apr-des
Tariffkode Tariffnavn   Kr/år Kr/kW/år øre/kWh øre/kWh
HT41 Små næringskunder <=63A <=63A <=36A <=14A 5.390 - 43,43 49,93
HT42 Små næringskunder <=125A 64-125A 37-72A 15-28A 9.570
HT3L Store næringskunder nettnivå 4 og 5 126-250A 73-144A 29-57A 22.770 456 21,89 28,39
251-500A 145-288A 58-115A 28.250
501-1000A 289-575A 116-230A 37.290
1001-2000A 576-1150A 231-460A 55.510
>2000A >1150A >460A 73.730
HT3H Store næringskunder nettnivå 3, effektuttak inntil 2.500kW 183.100 410 18,86 25,36
Store næringskunder nettnivå 3, effektuttak over 2.500kW 315
HT3H1 Minikraftverk 45.300 410

Nettleie for umålte veilys styrt av fotocelle

Energimengden til umålte veilys/gårdslys beregnes ut fra en årlig brukstid på 4000 timer.

Veilys installert etter 2018 skal være målt, og avregnes etter faktisk forbruk etter samme tabell som andre private anlegg.

Fastledd Energiledd jan-mar Energiledd apr-des
Kr/år Øre/kWh Øre/kWh
<200W 1.165 107,95 114,45
>200W 1.165 69,89 76,39

Gjeninnkobling av stengte anlegg                                       

Ved gjeninnkobling av anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastledd bli fakturert for perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg faktureres det for gjeninnkoblingen.

Egeninkasso
Fremmøtegebyr stenging: kr. 1.250,-
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av manglende betaling: kr. 2.200,-