Min side

"Min side" er din kundeprofil hos Kystnett AS.

10.11.201609:04 Thor Erik Knutsen

Her kan du logge inn på Min side.

Kundenummer og målernummer finner du på fakturaen fra oss, eller du kan klikke her for å få det tilsendt på sms eller epost.


På Min side kan du blant annet:

  • få en status på avlesning av målerstand
  • gjøre en måleravlesning
  • se statistikk og diagram over din husholdnings strømforbruk
  • foreta ei prøveavregning på kostnader i forhold til forbruk
  • få en oversikt over din fakturaer
  • bestille efaktura og avtalegiro
  • få en leveranseoversikt

Vi anbefaler våre kunder å tegne eFaktura-avtale da dette er den mest fleksible, billigste og mest miljøvennlige løsningene å betale strømregningen på. Bestilling av eFaktura gjøres enklest på Min side.

Her finner du lenke til "Elhub" hvor du også kan få oversikt over måleverdiene dine.

Elhub plugin