Min side

"Min side" er din kundeprofil hos Kystnett AS.

Her kan du logge inn på Min side.

Kundenummer og målernummer finner du på fakturaen fra oss, eller du kan klikke her for å få det tilsendt på sms eller epost.


På Min side kan du blant annet:

  • få en status på avlesning av målerstand
  • gjøre en måleravlesning
  • se statistikk og diagram over din husholdnings strømforbruk
  • foreta ei prøveavregning på kostnader i forhold til forbruk
  • få en oversikt over din fakturaer
  • bestille efaktura og avtalegiro
  • få en leveranseoversikt

Vi anbefaler våre kunder å tegne eFaktura-avtale da dette er den mest fleksible, billigste og mest miljøvennlige løsningene å betale strømregningen på. Bestilling av eFaktura gjøres enklest på Min side.

Her finner du lenke til "Elhub" hvor du også kan få oversikt over måleverdiene dine.

Elhub plugin