Kompensasjon

Fra 1.1.2021 ble det endring i regelverket for utbetaling av kompensasjon.

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted.

Nettkunder uten AMS må selv varsle nettselskapet sitt når de opplever strømbrudd. Varigheten på strømbruddet blir regnet fra tidspunktet for varselet, med mindre nettselskapet visste eller burde visst om strømbruddet på et tidligere tidspunkt.

Satsene for kompensasjon per målepunkt er som følger:

  • Husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kystnett regner varigheten av strømbruddet fra det tidspunktet feilen blir oppdaget til det tidspunktet strømmen har holdt seg stabil i 2 timer.

Har du krav på kompensasjon for et langvarig strømbrudd vil du få utbetalingen gjennom en tilsvarende reduksjon på neste nettleiefaktura. Kompensasjonen skal utbetales sluttbruker innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet.

Vedrørende strømbrudd i 2020

Kompensasjonskrav for strømbrudd på over 12 timer i 2020 må fremsettes manuelt i søknad, som sendes senest 2 måneder etter at du fikk strømmen tilbake. Her finner du søknadsskjema for 2020.

Beløp for 2020 er:

kr 600 for avbrudd til og med 24 timer.
kr 1.400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer.
kr 2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.