For installatører

Installatør-portal

For å forenkle og kvalitetssikre meldingsutvekslingen mellom installatører og Kystnett AS, benytter vi et webbasert system som erstatter den manuelle papirflyten. Ta kontakt med DLE dersom du er ny bruker av installatør portal.

Pålogging Installatør portal

Nye installatører som ikke har fått brukernavn/passord må ta kontakt på dle@kystnett.no eller telefon 75 77 10 40.

Ulike retningslinjer for installatører

Kystnett har valgt å presisere hvordan vi ønsker - eller hvordan noen oppdrag skal - utføres. Dette gjør vi med bakgrunn i at vi får mange henvendelser vedrørende denne type oppdrag.

Retningslinjer byggestrøm

Retningslinjer elbil lading

Retningslinjer NEK399