Elsikkerhet

Hva bør du som kunde passe på?
Tenk el-sikkerhet!

Se vårt informasjonsblad om elsikkerhet her.

Noe du lurer på? Ta kontakt med Det lokale el-tilsyn (DLE) hos Kystnett på e-post dle@kystnett.no eller ring oss på 75 77 10 40.

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet. Virksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE sine arbeidsoppgaver:

  • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger/fritidsboliger.
  • Elsikkerhetsinformasjon i skoler, lag og foreninger.
  • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr.
  • Revisjon og verifikasjon av virksomheter.
  • DLE er også pålagt å bistå politiet ved brannetterforskning.