Byggestrøm

Her finner du pris på utleie, montering/demontering og nettleie.

Utleie

Små målerkasser leies ut etter priser angitt nedenfor. For større målerkasser må utleie avtales nærmere. Eventuelle anleggskostnader for byggestrøm dekkes av kunde og faktureres særskilt. Montering/demontering faktureres også særskilt.

Leie: Kr 12 per dag

Montering eller demontering: Kr 2.940

Nettleie

Nettleieprisene for små målerkasser er som angitt nedenfor. I tillegg kommer de til enhver tid gjeldende skattene og avgiftene. F.o.m. 01.01.2023 er elavgiften på 9,16 øre/kWh i perioden januar-mars og 15,84 øre/kWh i perioden april-desember. Lovpålagt innbetaling til Energifondet er på 1 øre/kWh for privatkunder og 800 kr/år for næringskunder. Mva. er på 25 %, men nettleie til husholdningsformål er fritatt for mva. i Nord-Norge.           

Fastledd Energiledd
Kr/år Øre/kWh
10.674 13,6