Nettleieavtale og vilkår

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning regulerer kunders rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til el-nettet. 

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning benyttes av Kystnett overfor alle våre nettkunder.

Nettleie og tilknytningsvilkår.pdf