Nøytralitetsrapporter

Det følger av Forskrift om måling av avregning at nettselskap som er omfattet av krav til selskapsmessig skille skal offentliggjøre en årlig nøytralitetsrapport.

Her kan du lese våre nøytralitetsrapporter.

Nøytralitetsrapport for 2021.