Om Kystnett

Kystnett AS har lange og sterke tradisjoner med distribusjon av kraft i Hamarøy, Steigen, Sørfold og tidligere Tysfjord kommune. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder distribusjons- og regionalnett fra Kobbelv i sør til Bognes i nord.

Selskapets hovedkontor ligger på Ulvsvåg i Hamarøy kommune. Selskapet har avdelingskontor i Bogen i Steigen og Kjøpsvik i Narvik, og har i overkant av 30 ansatte.

I 2016 ble endring av energiloven vedtatt av Stortinget. Lovendringen innebar krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet innen 01.01.2021. Dette førte til at Nord-Salten Kraft AS i 2019 skilte ut nettvirksomheten i et eget selskap som fra årsskiftet 2020/2021 fikk navnet Kystnett AS, og etablerte et holdingselskap, Nord-Salten Kraft Holding AS.

Kystnett AS er 100 % eid av Nord-Salten Kraft Holding AS.