Jeg ønsker å få åpnet datastrøm fra HAN-porten i strømmåleren i min bolig/fritidsbolig.


Ved å sende inn dette skjemaet erklærer jeg at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også innforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten.