Nettleie

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og går til å bygge ut, drifte og vedlikeholde strømnettet.

Nettleie består av et fastledd som avhenger av kundens effektuttak og et beløp som avhenger av hvor mye strøm kunden bruker, kalt energiledd.

Det er myndighetene, gjennom Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), som avgjør hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Hvert nettselskap er et spleiselag hvor kundene i nettselskapets område dekker kostnadene til å drifte og bygge ut kraftnettet. Nettleien i Norge varierer mellom de ulike selskapene, og avhenger i stor grad av hvor krevende de geografiske og klimatiske forholdene er, og hvor mange kunder det er å fordele regningen på. I praksis betyr det at nettleien er lavest i tettbebygde strøk og høyest i områder med få innbyggere å dele regningen på og spredt bebyggelse som gjør det kostbart å bygge nett.

I tillegg til nettleie har også Kystnett som nettselskap ansvar for å kreve inn skatter og avgifter. For perioden april - desember 2022 har Stortinget vedtatt at elavgiften er 15,41 øre/kWh. I tillegg kommer lovpålagt innbetaling til Energifondet på 1 øre/kWh.

I Norge har hvert nettselskap monopol på å bygge, eie og drifte nett i sitt definerte område. Alle som er tilknyttet Kystnett må betale nettleie, uavhengig av hvilken strømleverandør man har.